Lumea noua vs.lumea veche

Lumea noua vs.lumea veche

Nov 15
Apreciaza postarea si da mai departe...

În lumea noastră domneşte minciuna, corupţia, nedreptatea, violenţa, crima, hoţia, invidia, viclenia, concurenţa neloială, neseriozitatea, lăcomia, promiscuitatea, pshihoza datorată stresului şi fricii excesive, obtuzitatea minţii datorită egoului negativ şi lista poate continua.

Această stare de lucruri dovedeşte faptul că omul nu este o fiinţă perfectă, ci perfectibilă.  Dacă ar fi fost creat perfect de către Dumnezeu, nu s-ar mai fi pus problema ascensiunii şi nevoia omului de a se perfecţiona în timpul şederii sale pe Pământ.

Pământul este o şcoală pentru om, unde el are de învăţat lecţii. Aici se dă o bătălie între bine şi rău, între forţele luminii şi forţele întunericului, între Egoul negativ şi Conştiinţa Christică, spirituală.

Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a dat un scop pentru care venim aici, în vieţile noastre. Ne-a dat posibilitatea să evoluăm şi să avem o menire.

Având în vedere faptul că minciuna coexistă cu adevărul, dreptatea cu nedreptatea, violenţa cu mila şi iubirea, viclenia cu generozitatea, este imperios necesar să cunoaştem binele şi răul în toate formele lor, pentru a le putea stăpâni şi pentru a ne însuşi lecţiile care ne sunt date, deşi nu avem prea mult timp la dispoziţie.

Trebuie să fim ageri, buni observatori, să avem un bun discernământ şi să învăţăm repede.

Datorită faptului că răul e mai răspândit decât binele, iar justiţia omenească e oarbă şi coruptă, adeseori ne pierdem răbdarea şi avem impresia că nu mai e nimic de făcut, întrucât răul domină detaşat în lupta sa cu binele.

Ca o concluzie: Cei răi par să conducă lumea, sunt mai organizaţi în a propaga răul şi de a-l face credibil, prezentându-l drept adevăr, sunt solidari între ei, se ajută reciproc în lucrările lor rele şi creează structuri mafiotice, care par de nezdruncinat.

Vedem cu toţii ce atrocităţi se întâmplă peste tot în lume, iar în anul 2020, tot răul e la vedere, nu mai există nimic, nici justiţie, nici constituţie, nici avocatul poporului sau alte instituţii care să apere drepturile cetăţenilor, pentru că acestea nu mai au nici o putere sau sunt preluate de structurile anarhice.

Mulţi dintre noi, văzând sau auzind aceste lucruri, pot să rămână cu impresia că nu mai este nimic de făcut, sau nici o cale prin care adevărul şi dreptarea, sau binele să triumfe.

Vestea bună este că, în afară de justiţia omenească, care este oarbă şi coruptă, este JUSTIŢIA DIVINĂ.

Marile revelaţii divine, prezentate de marile religii ale lumii, îi asigură pe oameni că această justiţie divină este infailibilă şi până la urmă îi va pedepsi pe cei care au săvârşit nedreptăţi.

Ea ne dă speranţa că până la urmă adevărul şi dreptatea vor ieşi biruitoare.

Însă, pentru ca justiţia divină să se manifeste cât mai repede, sunt necesare 2 condiţii:

  1. Credinţa în existenţa lui Dumnezeu trebuie să crească, iar ştiinţa trebuie să fie într-o strânsă colaborare cu religia. Vedem cum tot mai mulţi oameni de ştiinţă (cum este profesorul Dumitru Constantin Dulcan), au dovedit ştiinţific existenţa lui Dumnezeu; ştiinţa nu mai este o ştiinţă ateistă, iar oamenii sunt din ce în ce mai motivaţi să creadă în Dumnezeu, datorită numeroaselor experienţe de decorporalizare şi de aducere a unor mărturii despre existenţa altor tărâmuri spirituale, prin fenomenul de moarte clinică, tot mai răspândit.
  2. Revelaţiile divine ale unor mari profeţi ai lumii trebuie prezentate într-o manieră modernă, pe înţelesul tuturor, deoarece interpretările clasice nu mai pot fi plauzibile.

Aceste revelaţii fiind prezentate în simboluri, pot avea interpretări felurite, ce pot deruta pe cei interesaţi în a descoperi Voia lui Dumnezeu. Din acest motiv, interpretările trebuie făcute de un bun cunoscător, un cercetător al epocii în care aceste revelaţii au avut loc.

Referitor la lumea de acum, ea devine tot mai nefuncţională, datorită structurilor şi tiparelor ei rele şi va trebui să fie înlocuită cu o lume nouă, care ne este garantată de către Dumnezeu, în cartea Apocalipsa.

În scurt timp vom asista la multe şi mari schimbări în lume, care nu ar trebui să ne surprindă.

Deşi iadul este aici pe Pământ, el nu este atât de negru cum l-au descris unii şi nici nu este etern. El deschide uşa unor noi şanse şi oportunităţi. Uneori, eşti provocat să progresezi şi să te îndrepţi către lumină, numai după ce ai cunoscut “iadul” sub o formă sau alta, sau doar o porţiune din el.

Pentru unii, suferinţa este apanajul schimbării în bine.

Această lume învechită, trebuie să se termine şi se va încheia, fie că ne convine sau nu, iar noi vom fi obligaţi să acceptăm schimbări “nefavorabile” la început, datorită rezistenţei multora la schimbare, dar care până la urmă, acestea se vor dovedi de bun augur, deoarece vor conduce omenirea pe o cale nouă de schimbare în Conştiinţă şi progres.

Tot acest sistem comunisto-socialist-capitalist-neo marxist, e pe cale să se prăbuşească. Cum? Nu ştim, însă avem încredere în Dumnezeu şi îl lăsăm pe El să facă ce este cel mai bine pentru noi.

CREDINŢA în aceste vremuri ESTE PRIORITARĂ, iar renunţarea la control, la EGO şi la voia noastră, este imperios necesară.

Noi nu avem cum să ştim ce este cel mai bine pentru noi, pentru că suntem limitaţi, în această dimensiune 3D.

După fiecare sfârşit, apare o nouă deschidere şi o nouă speranţă. Niciodată nu se produce un sfârşit total, după care nu mai urmează nimic. În aceasta constă Iubirea lui Dumnezeu pentru noi, Creaţia Sa.

Raiul şi iadul sunt într-o mare măsură generate de felul nostru de a privi lumea, de modul nostru de a interpreta evenimentele vieţii şi felul nostru de a ne comporta în lume.

Sufletele pot fi evoluate şi neevoluate. Aceleaşi evenimente pot fi interpretate diferit şi pot fi fericite, pentru sufletele evoluate

şi nefericite, pentru cele neevoluate.

De exemplu, Nicolae Steinhardt, a scris în cartea sa Jurnalul Fericirii că pentru el, închisoarea a fost un prilej de ascensiune spirituală spre Dumnezeu şi Christos. Din această cauză, el a considerat-o drept fericire.

Pandemia, de asemenea, pentru unii, poate fi un prilej de ascensiune către Dumnezeu şi Christos.

Oamenii care cred cu adevărat în Dumnezeu se detaşează mai uşor de grijile cotidiene şi nu au anxietăţi. Ei ştiu că nu li se poate întâmpla nimic grav, căci deasupra tuturor, se află Dumnezeu.

Chiar şi pierderea vieţii pentru ei nu înseamnă mare lucru, deoarece ei ştiu că trec din această viaţă într-o altă viaţă, dintr-o dimensiune, în altă dimensiune.

Aceşti oameni ştiu să se bucure de darurile divine, iar fiecare clipă pentru ei este un prilej de bucurie şi binecuvântare. Ei nu se cuprind în psihoza generală a majorităţii oamenilor, deoarece ei nu au frică. Acolo unde este credinţă adevărată, nu este frică.

Pentru ei sunt deschise lumi noi, speranţe noi şi frumuseţi noi. Pentru că îl pun pe Dumnezeu pe primul loc şi toate li se dă după trebuinţă, cât şi pe deasupra.

Omul fără Dumnezeu, se simte din ce în ce mai singur. El trebuie să se bazeze doar pe el, iar neputinţele şi limitările lui îl fac să eşueze lamentabil. Este cuprins de frică şi împreună cu el merg moartea şi păcatul.

Oamenii care nu se deschid spre Dumnezeu, nu pot intra în noua lume a păcii şi armoniei, a libertăţii şi creativităţii, deoarece pierd această oportunitate de a trăi în Împărăţia lui Christos.

Dumnezeu nu poate lăsa să pătrundă în Împărăţia Lui suflete neevoluate, deoarece El respectă Logica Creaţiei Divine, pe care El Însuşi a dat-o.

Noi oamenii, trebuie să găsim calea spre bine, să mergem pe ea şi să trăim în armonie şi fericire, alegând iubirea, nicidecum frica, stăpânindu-ne gândurile şi emoţiile negative, înţelegând umbrele noastre şi dizolvându-le, practicând autocontrolul, nicidecum consumul excesiv, lăcomia, pofta, obiceiurile rele, având pace interioară, nu conflict interior, credinţă, nicidecum necredinţă, fiind pentru cooperare, nu pentru concurenţă, de asemenea, pro creştere spirituală, nu pentru regres spiritual.

G.S.

Extras din Logica Creaţiei Divine-C.Portelli

www.eusuntdivin.ro

 

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *