Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wwweusd/public_html/wp-content/plugins/wordpress-firewall-2/wordpress-firewall-2.php on line 300

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wwweusd/public_html/wp-content/plugins/wordpress-firewall-2/wordpress-firewall-2.php on line 300

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/wwweusd/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/modules/aioseop_opengraph.php on line 825
Maria, mama noastra din cer | EU SUNT DIVIN
Maria, mama noastra din cer

Maria, mama noastra din cer

Aug 15
Apreciaza postarea si da mai departe...

Astăzi 15 august este o mare sărbătoare prin care comemorăm pe Fecioara Maria, Maica Domnului  şi plecarea ei la Cer, la încheierea misiunii sale pe Pământ, pentru a fi alături de Fiul Său şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Maica Domnului este cea mai importantă dintre femei pentru că a fost aleasă şi făgăduită de Dumnezeu omenirii ca să nască pe Mesia, cel care va zdrobi capul şarpelui ispititor, după căderea primilor oameni în păcat:

“De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel

( Dumnezeu este cu noi)”. ( Isaia 7:14)

Fecioara, pe care proroocul Isaia nu o numeşte, avea să fie Sfânta Fecioară Maria (după cum avea să îi fie descoperit de către Arhanghelul Gavril), iar Emanuel  avea să fie Mesia-Iisus Hristos, care ridică păcatele omenirii şi mântuieşte pe cei pierduţi.

Această naştere avea să fie una neobişnuită, de la Duhul Sfânt, pentru că la Dumnezeu totul este cu putinţă.

Ea şi-a dat acceptul pentru această alegere spunând: “Iată roaba Domnului. Facă-mi-se mie după Cuvintele tale! Şi îngerul a plecat de la ea.” ( ev.Luca 1:38)

Din acest text reiese că Maica Domnului nu este o femeie oarecare, ci este Mama lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; este cea aleasă dintre femei, este mama Mântuitorului nostru, care după plecarea sa la cer, a devenit împărăteasa îngerilor şi şade la dreapta fiului ei. ( Psalmul 45:9)

Ea a fost aleasă şi pregătită pentru o astfel de misiune datorită sfinţeniei ei şi a vieţii de rugăciune la templu, încă din copilăria sa.

Iisus Hristos însuşi Dumnezeu are un profund respect şi adâncă preţuire pentru Mama Sa, iar dragostea şi grija Lui deosebită pentru ea se vede în special, din faptul că, încă de pe cruce fiind răstignit, a încredinţat-o Sfântului Apostol Ioan, ca pe o mamă a lui:

“Apoi a zis ucenicului:”Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă.” ( ev.Ioan 19:27)

Din momentul acela, ea a rămas în mijlocul apostolilor şi al credincioşilor, ca inimă a Bisericii creştine şi ocrotitoarea lor, întărindu-i, aducându-le lor alinare şi rugându-se pentru ei şi mântuirea lor.

Iisus Hristos a ascultat de Maica Sa, chiar dacă pentru El ” încă nu sosise ceasul” ca să săvârşească minuni.

Cel mai elocvent exemplu este ceea ce s-a întâmplat la Nunta din Cana Galileii, când a făcut prima minune la rugămintea Maicii Sale, prefăcând apa în vin şi salvând onoarea familiei gazdă.( ev.Ioan 2:4)

Credincioşii ortodocsi şi catolici o cinstesc şi o premăresc pe Maica Domnului şi este normal acest lucru, întrucât, prin faptul că este Mama Mântuitorului Hristos, devine implicit şi Mama noastră, care se roagă şi mijloceşte pentru noi în faţa Sfintei Treimi.

Nu acelaşi lucru gândesc cei din cultele evanghelice ( sectarii sau mucarii despre cum îi numea părintele Arsenie Boca) pentru că ei nu cred în Maica Domnului, în Cruce şi în lucrarea sfinţilor.

Am citit din mărturiile celor care l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca referitor la secte şi sectari cum că:

*Sectarii au provocat o libertate catehetică care-i duce la erezie.
* Diavolul ştie şi el Scriptura, însă diavoleşte, deoarece mintea lui fiind nebună, strâmbă înţelesul oricărui cuvânt, devreme ce el nu stă în adevăr, ci în minciună.

*Ba unii vor ajunge, cu ajutorul demonilor să pogoare chiar foc din cer amăgind chiar şi pe sfinţii adevăraţi.

Aceştia sunt mucarii de azi, din mijlocul vostru, adică sectarii, care atunci când vor fi lepădaţi de dreptul Judecător vor zice: “Doamne, nu am făcut minuni în numele Tău? Nu ne-am închinat noi Ţie?” La toate acestea Dumnezeu le va răspunde: “Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor fiindcă nu vă cunosc pe voi”

“Vor merge în iad cu Biblia în mână!”

*Zicea să nu ne prindem mintea cu sectanţii pentru că nu putem reuşi cu ei căci sunt atât de înrăiţi încât:

“Mie, mi-au sărit şi mi-au rupt cartea”. Părintele a hotărât să le argumenteze din Biblie şi ei dacă au văzut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. (Gheorghe Silea, 45 ani – Sâmbata de Sus)

E păcat că tot mai mulţi oameni dau o interpretare greşită Cuvântului Sfânt; ca să afli adevărul trebuie să faci o îndelungă cercetare, cu mintea şi cu sufletul.

Asta se întâmplă pentru că toţi merg “ca oile”; unde merg cei mulţi, într-acolo merg şi ei.

Puţini merg în astfel de congregaţii din pură convingere. Cei mai mulţi merg din obligaţie, pentru că au moştenit astfel de convingeri din familie, de la prieteni, fraţi şi surori şamd.

Este bine să cercetezi mai întăi, cu mintea şi cu inima, să citeşti mult, să îţi pui întrebări, să înveţi din experienţe, dar în nici un caz să preiei ca papagalul din convingerile altora.

Oamenii care nu gândesc pentru ei înşişi şi nu îşi pun întrebări sunt uşor de manipulat şi totdeauna în ” bătaia vântului”.

Chiar dacă sunt oameni cumsecade, au o bună purtare creştinească şi ştiu ceva mai multe versete din biblie pe care le memorează, nu înseamnă că şi-au câştigat mântuirea.

Ca să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu trebuie:

-să fii smerit,

-să îţi diminuezi la minimum egoul,

-să faci fapte bune,

-să dăruieşti şi să respecţi Legea iubirii : Iubeşte-l pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Am încercat de-a lungul timpului să merg la mai multe biserici ( nu neapărat ortodoxe), să cunosc oameni evlavioşi, să-i observ după roadele faptelor lor, să le înţeleg convingerile şi să trec totul prin filtrul gândirii şi inimii mele; în tot acest timp, m-am documentat, am citit, am analizat totul din mai multe unghiuri.

În clipa în care am simţit în inimă o pace adâncă,  de abia atunci am înţeles că sunt pe drumul cel bun.

Şi încă mai am de cercetat, de observat, de analizat. Ştiu că o să fac acest lucru toată viaţa.

În cele din urmă, am constatat că cel mai bun exemplu de desăvârşire a credinţei îl oferă tot Biserica Ortodoxă, care a oferit de-a lungul vremii, o întreagă pleiadă de nume mari de preoţi şi călugări, preoţi martiri care s-au jertfit pentru credinţă în teminţele comuniste: Arsenie Boca, Dumitru Staniloaie, Steinhart, Cleopa, Argatu, Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu, şi mulţi, mulţi alţii.

Ei sunt pe bună dreptate nişte oameni desăvârşiţi pentru că au reuşit să îşi anihileze la maxim Egoul, să se smerească, să ajungă la pace interioară în ciuda suferinţelor, la dragoste necondiţionată, la iluminare.

Pentru noi cei mulţi, ar fi practic imposibil să realizăm tot ce au realizat ei. De aceea, pe bună dreptate, îşi merită numele de Sfinţi Părinţi, iar Maica Domnului de Maica Sfântă.

Toţi au avut o misiune de îndeplinit şi au împlinit-o impecabil pentru Binele Omenirii.

Ei îşi merită locul de cinste în cer pe care l-au dobândit prin trudă şi nevoinţă cu sine, iar prin munca lor asiduă au adus beneficii celorlalţi copii ai lui Dumnezeu.

Toţi au conlucrat pentru răscumpărarea neamului omenesc şi conlucrează necontenit la mântuirea noastră şi a omenirii.

Părintele Arsenie Boca chiar înainte de a muri a spus: de acolo, de sus, vă voi ajuta şi mai mult.

Cu siguranţă că şi ceilalţi Sfinţi şi Maica Domnului ne ajută şi mai mult dacă îi (o) invocăm în rugăciunile noastre.

În ceruri, ei nu stau doar pe un norişor pufos şi privesc la noi cum ne zabatem în suferinţă şi greutăţi.

Ei ne ajută cu tot ceea ce este spre folosul nostru şi pentru mântuirea noastră. Doar să le cerem având credinţă, iar ei cu bucurie, mijlocesc, se roagă şi răspund rugăciunilor noastre.

Şi”sus” există o ierarhie aşa cum este şi “jos”. Ce este sus este şi jos.

Aşa cum sunt 9 cete îngereşti, fiecare cu misiunea lor, tot aşa şi Sfinţii şi Maica Domnului, se roagă şi lucrează neîncetat pentru noi.

În Univers, totul este într-o ordine perfectă. Toţi vin în ajutorul nostru cu bucurie când sunt rugaţi de noi cei de pe pământ.

În faţa Tatălui Ceresc nu poţi veni oricum. El este desăvârşit. Ai nevoie de mijlocitori care să intermedieze pentru tine şi să te rogi chiar tu Sfintei Treimi.

La final Domnul Isus Hristos va veni ca judecător la închiderea harului. Avem nevoie de asistenţă divină datorită rătăcirii noastre.

G.S.

www.eusuntdivin.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *