Oameni minunati, dar ignoranti spiritual!

Oameni minunati, dar ignoranti spiritual!

Apr 13
Apreciaza postarea si da mai departe...

În lumea aceasta nebună există şi oameni buni, OAMENI MINUNATI. Mai mult ca sigur că toţi ştim, printre cunoştinţele noastre şi astfel de oameni.

Dar ce înseamnă să fi bun? În definitiv, noi toţi ar trebui să fim buni.

Observăm în jurul nostru oameni pe care noi îi considerăm buni din varii motive, precum:

-îşi ajută semenii când aceştia sunt la ananghie sau îi îmbărbătează în astfel de momente teribile şi spunem că “au inimă bună”;

-sunt buni ascultători, atunci când sufletul nostru este împovărat şi are nevoie ca să fie eliberat de povara păcatelor şi a suferinţelor noastre;

-sunt ei înşişi părinţi buni şi iubitori pentru copiii lor şi respectuoşi cu părinţii lor;

-merg din când în când la biserică, sau mai mereu şi dau zeciuală din câştigul lor;
-sunt corecţi şi oneşti şi au un comportament ireproşabil;

-muncesc zi de zi, poate din greu, pentru a-şi întreţine familia şi pe ei şi nu se plâng, chiar dacă nu le este deloc uşor în muncă şi în celelalte responsabilităţi ale lor, chiar dacă ” plata” nu este pe măsura muncii prestate;
-îşi respectă partenerul (a) de viaţă şi încearcă să îl înţeleagă, când acesta are poate zile sau perioade mai proaste, nu sunt în apele lor, iar comportamentul acestora vizavi de ei, lasă de dorit;

-încearcă să se îngrijească de cele necesare trupului, printr-o dietă alimentară zilnică, mănâncă sănătos, învaţă şi se instruiesc mereu în profeşia lor şi dă sfaturi bune şi la alţii.

Toate bune şi frumoase, căci ei încearcă să fie oameni buni şi devotaţi, tocmai buni ” de pus la rană”.

Bunătatea, la creştini, este o CALITATE care îl onorează pe Om dar în acelaşi timp este şi o DATORIE, pentru că ne obligă să rămânem mereu în acest fel.

Este o calitate umană, dar în acelaşi timp şi o îndatorire umană. Nu te poţi considera OM dacă nu eşti înzestrat cu calităţi divine, dumnezeieşti precum: iubire, bunătate, credincioşie, smerenie, curăţenie sufletească, răbdare, altruism, camaraderie, amabilitate, toleranţă, cinste, ordine, corectitudine, integritate, ospitalitate, facere de bine şi lista poate continua.

A fi Om înseamnă A Fi asemeni Creatorului nostru, având din calităţile Lui. Dumnezeu este Iubire, iar Iubirea cuprinde toate calităţile pe care le-am enumerat eu mai sus.

Definitia Iubirii este redată foarte frumos de către Pavel, cel mai însemnat dintre apostolii lui Iisus Hristos, în 1 Corinteni capitolul 13: 4-8.

Este cea mai mare  dintre toate însuşirile umane, pentru că este O ÎNSUŞIRE DUMNEZEIASCĂ.

Iubirea este singura care nu piere niciodată, chiar dacă “toate proorocirile se vor sfârşi, limbile vor înceta, cunoaşterea va lua sfârşit”.  Dumnezeu este desăvârşit şi doreşte ca şi noi să fim precum este El: DESĂVÂRŞIŢI.

Tocmai de aceea, El ne-a trimis de-a lungul secolelor, prooroci, învăţători, maeştri iluminaţi, chiar pe Fiul Său IISUS HRISTOS, CEL MAI ÎNSEMNAT DINTRE TOŢI, Dumnezeu întrupat,  ca să ne călăuzească în drumul nostru de creştere spirituală.

Da, sunt şi oameni buni, după criteriul lumii, bineînţeles! Poate nu şi după criteriul lui Dumnezeu.

Dar, sunt IGNORANŢI SPIRITUAL! Şi aceasta este un mare păcat!  Uneori, ignoranţa în această lume, trece drept înţelepciune şi îi derutează şi îi înşeală pe mulţi.

Pentru a fi plăcuţi înaintea lui Dumnezeu, e clar că oamenilor din lume care sunt buni, le mai lipseste ceva. Acest ceva, cântăreşte foarte mult în ochii lui Dumnezeu.

Le lipseşte CUVÂNTUL SĂU, exprimat în Scriptură, le lipseşte învăţătura lui IIsus Hristos, ca Domn şi Mântuitor, le lipseşte trăirea zilnică cu Dumnezeu Cel Adevărat, le lipseşte părtăşia cu adevăraţii creştini care ar putea să fie un adevărat model de trăire pentru ei.

” Nu orişicine -Mi zice: Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia Cerurilor, ci Cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.”

( Matei 7:21)

Poti să te duci la biserică, să faci lungi rugăciuni, să faci lungi mătănii, să invoci toţi sfinţii, sau să faci fel şi fel de ritualuri păgâne, să dai zeciuală, sau să încerci fel şi fel de învăţături păgâne care nu îţi ajută la nimic; dar, dacă nu faci ce trebuie şi nu citeşti Biblia, nu poţi fi mântuit! Ca să ai siguranţa, că tot ceea ce faci în această viaţă este pentru BINELE TĂU CEL MAI ÎNALT, trebuie să te informezi şi să cercetezi atât interiorul cât şi exteriorul tău.

Dacă citeşti Scriptura, şi în special Noul Testament, nu vei mai putea rămăne în ignoranţă; dacă vrei să ştii că eşti pe drumul cel bun, VEI ŞTII ACEASTA dacă citeşti din CUVÂNTUL SFÂNT:

” Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” (2 Timotei 3: 16)

” Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” ( 2 Petru 1:21)

Doar aşa vei cunoaşte dacă eşti în ordine cu viaţa ta şi din punct de vedere al lui Dumnezeu.

Altfel, poţi fi cel mai bun dintre oameni, dar fără nici o perspectivă de viaţă veşnică, de Raiul Ceresc.

Faci ceea ce este bine din punct de vedere omenesc, dar ţine cont şi de adevărurile spirituale şi însuşeşte-ţi-le.

Numai aşa, vei avea siguranţa că eşti pe drumul cel bun, că nu trăieşti degeaba, fără să fi cunoscut adevăratul sens al vieţii tale.

G.S.

www.eusuntdivin.ro

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *