Oameni si lucruri

Oameni si lucruri

Mar 06
Apreciaza postarea si da mai departe...

Oameni si lucruri

Realitatea în care trăim este reflectată succint şi corect în următorul citat din Dalai Lama:

“Oamenii trebuie iubiţi şi lucrurile folosite.
Haosul lumii de azi e din cauza că iubim lucrurile şi folosim oamenii.”

Trist, dar adevărat! Aceasta pentru că omul a intervenit în Creaţie stricând buna orânduială lăsată de Dumnezeu pe pământ. De la începuturi, SCOPUL SĂU pentru noi a fost:
“Creşteţi, înmulţiţi-vă…şi stăpâniţi pământul”( Geneza 1:28); cu alte cuvinte:” creşteţi, înmulţiţi-vă şi bucuraţi-vă de paradisul pe care l-am creat pentru voi”.

El a dorit ca noi să trăim în pace şi armonie unii cu alţii, bucurându-ne de natură şi de toată Creaţia Sa; a vrut ca totul să fie în beneficiul nostru.

Dar, ceea ce trăim noi astăzi nu se aproprie, nici pe departe, de împlinirea dorinţei Sale. Dacă s-ar fi împlinit Scopul Lui iniţial, am fi trăit într-o fericire continuă. Însă…n-a fost să fie aşa.

Pentru că ne-am îndepărtat de El, nici nu mai ştim cine suntem cu adevărat. Am uitat cu desăvârşire că suntem fiinţe divine şi că avem un Tată Ceresc unic.

Astăzi, cuprinşi în vâltoarea materialismului, extrem de puţini oameni sunt conştienţi că sunt fiinţe divine şi foarte puţini înţeleg rostul venirii lor pe pământ; puţini caută trezirea şi doresc evoluţie spirituală în această viaţă.

Am putea spune că sunt două categorii de oameni :

1. MULŢIMEA sau gloata, adică cei care “trăiesc clipa” orientaţi spre lucrurile şi plăcerile din lumea materială, letargici spiritual sau spiritualii “de suprafaţă”.

Cei din mulţime îşi văd de treburile cotidiene (oricare ar fi acestea) şi nu îl includ pe Dumnezeu în viaţa şi în familia lor. Ei sunt preocupaţi mai degrabă de tot ce poate oferi lumea aceasta : acumulare de bogăţii ( bani, case, maşini, bijuterii, haine, alte posesii); faimă, prestigiu, valorizarea eului; carieră; profit pentru sine; afacere; satisfacerea plăcerilor prin cele cinci simţuri; etc.

2INDIVIZII sunt acei oameni care se desprind din mulţime şi care au o trăire aparte comparativ cu aceasta; sunt cei care înţeleg că sunt temporar la Şcoala Vieţii, având drept scop:

-să îşi înveţe lecţiile de viaţă;

-să trăiască în conformitate cu Legile spirituale şi Cuvântul lui Dumnezeu ( Biblia);

-să evolueze spiritual şi  să îşi câştige mântuirea.

Având în vedere săracia, haosul şi suferinţa din lume, Ordinea Divină a fost răsturnată, Cuvântul şi Legile Divine răstălmăcite.

Ordinea actuală este reprezentată prin următoarele verbe: 1.A AVEA ; 2. A FACE; 3. A FI.

Cum ar fi trebuit să fie, de fapt: 1. A FI; 2. A FACE; 3. A AVEA.

Mai înainte vrem să avem, să deţinem, să posedăm lucruri; apoi, să facem, să creăm tot lucruri; la sfârşit ne mai gândim ( dacă mai “încape” şi mai avem timp) SĂ FIM.

Pentru a avea cât mai multe lucruri, am ajuns să facem fapte nefireşti, să trăim în neiubire şi să îi folosim pe ceilalţi pentru propriile plăceri şi scopuri materiale.

Am ajuns să credem că pentru suferinţele şi problemele noastre alţii sunt de vină, nicidecum propriile alegeri. Noi vedem mai mult partea rea din ceilalţi, iar pe noi ne vedem adesea imaculaţi; nu vrem să renunţăm la frică şi ipocrizie.

Preferăm să arătăm cu degetul spre alţii, în timp ce celelalte trei degete arată către noi; preferăm să rămânem cu masca de “nevinovat” pe faţă decât să ne schimbăm concepţiile perimate şi atitudinea.

De multe ori, inconştient, pentru trecutul nostru încercăm să găsim mereu vinovaţi decât să punem capăt suferinţelor emoţionale.

Nu uita: trebuie să dai o luptă spirituală. Trebuie să preiei controlul asupra tuturor lucrurilor pe care le consideri potrivnice. Identifică problema (problemele), acceptă-o ( acceptă-le) şi rezolvă-o (le) singur.

Nu trebuie nici să te răzbuni şi nici să dai vina pe cineva anume. Problemele îşi găsesc rezolvarea doar în interiorul tău.

Dumnezeu trimite intenţionat anumiţi oameni în viaţa noastră pentru ca noi să învăţăm ceva; sau, să îi ajutăm să reuşească ori să fie inspiraţi de noi.

Dacă avem dragoste faţă de ei şi aceştia se vor schimba în bine.  Avem o mare responsabilitate faţă de toţi oamenii pe care îi întâlnim. Dacă nu ne vom comporta corect cu aceştia, vom da socoteală Tatălui Ceresc în ziua judecăţii.

În Cer avem cu toţii un cont spiritual unde se adună toate faptele noastre pe care le-am făcut cu ştiinţă sau neştiinţă.

Lecţiile noastre de viaţă se fac prin alţi oameni. Dumnezeu nu face deosebire între noi.

Pentru El toţi suntem preţioşi. Numai că, nu ne poate ierta la infinit pentru greşelile noastre. De-a lungul vremurilor, El ne-a trimis profeţi, sfinţi, apostoli,  îngeri şi mai ales chiar pe Fiul Său Iisus Hristos, care ne-a făcut cunoscută Voia Lui.

Şi totuşi, omenirea a evoluat din rău în mai rău, acţionând în sens opus Legilor Divinităţii:

” Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, lipsiţi de sfinţenie, fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu.” ( 2 Timotei 3:2-4 trad.nouă)

Nu există cineva în această lume care să nu fi avut vreodată măcar o caracteristică negativă; cu siguranţă, toţi avem mai multe.

Societatea noastră încurajează dezbinarea şi competiţia, astfel că, în aceste condiţii, sunt oameni care profită de alţi oameni: cei puternici de cei slabi, cei maturi de cei mici, cei influenţi de cei noninfluenţi, cei bogaţi de cei săraci, etc.

Cei care profită sau se folosesc de alţi oameni nici nu realizează că îşi creează ” karmă” negativă (că tot este un termen la modă); de fapt, la un moment dat, ajung să primească şi ei ceea ce “au dat”, adică legea corespondenţei.

Sunt foarte multe modalităţi prin care poţi să te “foloseşti” de o persoană:

-prin muncă exagerată şi prost remunerată ( vedem asta pe piaţa muncii din România cum unii “angajatori” exploatează  salariaţii încărcându-i cu sarcini multiple, până la saturaţie, aceştia fiind nevoiţi să stea peste programul normal de lucru, fără a fi plătiţi suplimentar sau fără să le fie compensate orele suplimentare cu zile libere) ;

-prin manipulare ( un om care nu are cunoştinţe într-un domeniu, poate fi uşor manevrat sau manipulat);

-prin prefăcătorie şi înşelătorie; prin agresivitate fizică şi verbală; prin abuz faţă de  încrederea şi sinceritatea celuilalt; prin alte metode inumane.

Toate “foloasele” celor puternici asupra celor slabi, bogaţi asupra celor săraci, ale celor cu influenţă asupra celor simpli, sunt păcate de neiertat care se contabilizează în contul ceresc şi pentru care se va da “răsplătire” la vremea cuvenită.

Atunci când duci o viaţă de huzur, când totul îţi merge bine, ai bogăţii materiale ( lumea la picioarele tale), este foarte greu să te mai gândeşti la consecinţe, la ce va fi după această viaţă.

Tocmai pentru că nu realizezi şi nu conştientizezi niciodată gravitatea faptelor tale, în momentul “plecării” poţi fi cuprins  de o imensă panică amestecată cu anxietate.

În Biblie se spune că, atunci când va hotârî Tatăl Ceresc, va exista o judecată supremă; atunci se vor cerne “caprele” ( aici, simbol negativ-mulţimea) de “oi”(simbol pozitiv- indivizii ce au obţinut mântuirea):

” Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui…. Apoi va zice celor de la stânga : ” Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor, în focul cel veşnic , care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui.” ( ev.Matei 25: 32,33,41)

De aceea, este important să iubim oamenii şi să vedem înainte de toate natura lor divină; chiar şi din cei răi. Ei nu au fost creaţi aşa de la început; au ajuns astfel datorită alegerilor lor negative, defectuoase; pentru că s-au încrezut în slava deşartă a acestei lumi.

Trebuie să îi ierţi şi să îţi vezi de viaţa ta. Când îţi arăţi dragostea,  indiferent de circumstanţe,  arăţi oamenilor că Dumnezeu există cu adevărat.

De asemenea, să îi ajutăm pe ceilalţi cum putem şi “Cel Drept” ne va ajuta pe noi. La fel şi cu iertarea, în rugăciunea domnească: “iartă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.”

Cu Dumnezeu nu poţi negocia niciodată! Este alb sau  negru, niciodată gri; puternic credincios sau slab credincios, niciodată

“căldicel”. Poţi fi ori într-o parte ori în alta, niciodată între “părţi”.

Nu ar trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru alegerile proaste pe care le face cineva. Mântuirea este personală.

Adevărul e că sunt oameni care nu vor să fie ajutaţi şi  nici nu o să fie mântuiţi,  pentru simplu fapt că nu vor să se schimbe.

Viaţa este prea scurtă pentru a te lăsa manipulat sau controlat de oamenii care refuză să facă alegeri corecte în vieţile lor.

Dacă te laşi controlat de alţi oameni este doar vina ta.

Nu îi  putem determina pe toţi să facă ceea ce se cuvine. Însă, în dreptul nostru, putem să ne asumăm responsabilitatea pentru viaţa şi mântuirea noastră şi să rămânem fericiţi.

G.S.

www.eusuntdivin.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *