1.5.Fragment din cartea Banii in Ordinea Divina: Partea III: Capitolul 1

Capitolul 1: Dumnezeu e sursa abundentei noastre

„ Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate lucrurile vi se vor da pe deasupra.”

Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.” ( ev.Matei 6:33-34)

În Scriptură aflăm că, pentru a fi fericiţi şi a ne bucura de abundenţă, prioritatea noastră este de a-l căuta pe Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate ni se vor da pe deasupra.

El este Tatăl nostru extraordinar de bun. El este o fiinţă plină de iubire care se interesează de experienţele noastre şi se bucură atunci când devenim conştienţi de El şi evoluăm spiritual.

Îşi iubeşte Creaţia şi iubeşte oamenii. De asemenea, el doreşte să fie iubit, aşa cum părinţii îşi doresc să fie iubiţi de copiii lor.

El nu doreşte să ne luptăm singuri cu grijile şi problemele vieţii, tocmai de aceea, ne sugerează să Îi cerem ajutorul, să-I dăm Lui „poverile” noastre; penru că El deţine controlul asupra tuturor evenimentelor şi ne împlineşte nevoile.

Mult timp nu am înţeles foarte bine acest verset, pentru că nu doream să îl înţeleg doar sub aspect literal; am început să înţeleg doar în momentul în care am ajuns să mă cunosc mai bine pe mine şi când am început să-mi elucidez răspunsurile la întrebările: Cine sunt eu? De unde vin? Incotro mă îndrept? Care e scopul vieţii mele aici în această viaţă? Şi multe alte întrebări de acest gen.

A trebuit să meditez la toate acestea, să citesc mult şi să ader la acele învăţături spirituale spre care intuiţia mea mă îndrepta ca fiind cele mai corecte.

Am citit multe cărţi de autori creştini, învăţători spirituali contemporani sau aproape contemporani cu noi care au dobândit iluminarea.

Cu ajutorul lor, înţelegerea mea în ceea ce priveşte Scriptura şi mai ales a Noului Testament, a devenit mai limpede şi mai corectă.

Dar ce este Împărăţia lui Dumnezeu şi unde se află ea?

Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” (ev.Luca 17:21)

Aşadar, Împărăţia lui Dumnezeu este în noi şi a căuta Împărăţia Lui înseamnă a căuta ca Dumnezeu să împărăţească înăuntrul nostru. „Peste ce să împărăţească? Peste tot ce este în noi, peste gândurile, dorinţele, simţămintele, intenţiile, faptele noastre; să căutăm, deci, ca Dumnezeu să devină Împărat al minţii, al inimii şi al voinţei noastre” ( Sfântul Teofan Zăvorâtul)

Împărăţia Lui se întinde dinăuntru şi în afară; atunci când în toate manifestările noastre lăuntrice îl avem pe Dumnezeu; tot ce e neplăcut Lui, înăuntru şi în afară, este alungat. Nimic rău nu se poate atinge de noi!

Deşi un om nu Îl poate vedea niciodată pe Dumnezeu cu ochii fizici, totuşi, trebuie spus că el poartă în sine darul de a-l „recunoaşte” pe Dumnezeu în lucrările sale.

Pentru aceasta el trebuie să depună eforturi serioase şi să aibă o voinţă puternică din care nu trebuie să îi lipsească puritatea.

Numai prin căutările sale interioare şi prin dezvoltarea sa spirituală devine conştient de el însuşi şi de binecuvântările pe care Dumnezeu i le oferă în viaţă.

Atunci când omul îl recunoaşte în El pe Dumnezeu şi ascultă îndrumările Sale, el este protejat şi eliberat de multe pericole care au loc în mecanismul lumii.

El îşi foloseşte mintea, inima, voinţa sa pentru a face ceea ce este plăcut înaintea Lui şi primeşte cu bucurie binecuvântările Sale pe toate planurile.

Pentru recunoaşterea lui Dumnezeu are nevoie ca el să atingă o maturitate spirituală.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eu sunt Divin-Gabriela Stochian