1.7.Fragment din cartea Banii in Ordinea Divina: Partea IV Capitolul 2

Capitolul 2: Munca. Bani. Succes.

Omului îi este destinat să presteze o muncă care să îi pună în valoare toate calităţile cu care el a fost înzestrat de Dumnezeu. El trebuie să creadă că a venit pe pământ cu o menire din partea Tatălui Ceresc pe care trebuie să o descopere şi să o împlinească.

Noi toţi suntem destinaţi să avem un scop în viaţă. Toţi avem daruri şi talente pe care suntem obligaţi să le valorificăm şi să le punem în slujba celorlalţi.

Dorinţa lui Dumnezeu pentru noi este să muncim şi să câştigăm bani atât pentru necesităţile personale, dar şi pentru împlinirea obiectivelor Sale spirituale.

Menirea este atât de importantă! Poate aţi avut prilejul în viaţa voastră să vorbiţi cu oameni trecuţi de prima tinereţe care îşi exprimau regretele, cu aşa de mare tristeţe, din cauză că nu şi-au urmat nevoile sufletului lor. Eu am întâlnit astfel de oameni, care mi-au povestit cu amărăciune în glas că sunt măcinaţi de o durere lăuntrică că nu şi-au putut urma menirea din cauza unor circumstanţe economice, familiale sau de altă natură.

Visul lor de a deveni poate, mari scriitori, mari muzicieni, mari exploratori, mari cercetători, fiecare în domeniul lor profesional, s-a spulberat atât de uşor, lăsând fiecăruia câte un gol în inimă.

Ştiu cum este să ai sentimentul de neîmplinire, tocmai de aceea mi-am propus, în jurul vârstei de 40 de ani, să reînvăţ să-mi construiesc viaţa altfel, punând pe primul plan pasiunile şi dorinţele mele sufleteşti în locul cerinţelor lumeşti de natură materială.

Mulţi dintre noi avem regretul de a nu fi practicat în viaţă meseria sau profesia care ne place cel mai mult, doar din considerente materiale: de a nu fi foarte căutate pe piaţa muncii, de a nu fi suficient de bine remunerate, de a nu fi suficient de „prestigioase”, de a nu avea un impact aşa de mare în societate, sau din multe alte motive fără un temei spiritual, sufletesc.

Fiecare muncă este nobilă şi are farmecul şi importanţa ei. Nu poţi spune că doar două sau trei din aceste munci sunt mai utile decât altele. În această societate nu am putea supravieţui, doar dacă am presta, de exemplu, profesia de contabil, avocat, medic sau informatician; la fel de importante sunt şi meseria de brutar, agricultor, confecţioner, şofer, lucrător la spaţii verzi, meşteşugar, miner sau alte meserii.

Doar Ego este cel care ne face să ne credem importanţi; este „înşelătorul”, care ne separă şi ne dezbină. Toţi suntem egali în faţa lui Dumnezeu şi toţi avem aceeaşi prioritate în faţa Lui. Fiecare în meseria lui, trebuie să fie o lumină şi un exemplu de dăruire pentru ceilalţi semeni.

Cum ştim că Dumnezeu nu face nici o diferenţă între noi? În Biblie, în evanghelia după Matei la capitolul 5 versetul 45, Iisus spune: ” …El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.”

Noi trebuie să încercăm să vedem destinul prin ochii lui Dumnezeu. Mulţi dintre noi avem sentimente confuze şi nu prea ştim ce ar trebui să împlinim în lumea aceasta. Suntem confuzi, stresaţi, decepţionaţi, încât nu mai putem suporta şi alte experienţe pe care nu le vom putea înţelege.

Uneori e atât de greu să înţelegem ce vrea Dumnezeu de la noi şi nu vedem rostul experienţelor şi încercărilor prin care El ne trece.

Cu siguranţă, El are un plan măreţ pentru fiecare, numai că, noi nu dibuim acest plan în vieţile noastre.

Am tot încercat să obţinem succesul prin forţe proprii. De multe ori n-am reuşit sau chiar dacă am reuşit, succesul a fost de scurtă durată.

Poate am dobândit succes după criteriul lumii: un cont substanţial în bancă, o casă frumoasă, o maşină de lux, alte bogăţii materiale.

Însă, noi putem acumula oricâte bogăţii, dar nu ne vom putea împlini niciodată nevoia din Suflet. De câte ori nu am simţit că e ceva înlăuntrul nostru, care în ciuda tuturor lucrurilor, nu poate fi satisfăcut cu nimic?

Această nevoie este dorul de Dumnezeu pe care El l-a sădit în noi încă din momentul în care am fost creaţi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eu sunt divin-Gabriela Stochian