1.8.Fragment din cartea Banii in Ordinea Divina: Partea IV Capitolul 5

Capitolul 5: Raspunsuri divine la credinta ta

Tot mai des întâlnim oameni care experimentează adevărate minuni în viaţa lor. Ceea ce îi diferenţiază pe ei de alţi oameni este CREDINŢA.

Avem foarte multe exemple în Biblie unde Iisus a vindecat mulţi oameni cu diverse dizabilităţi, datorită credinţei lor neclintite. Unul din multele exemple este şi vindecarea robului unui sutaş:

Apoi a zis sutaşului: Du-te şi facă-ţi-se după credinţa ta. Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.” ev.(Matei 8:13)

Mulţi dintre noi reuşesc să se roage Tatălui Ceresc cu credinţă:

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” ( ev.Matei 21:22)

De aceea, vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit şi îl veţi avea.” ( ev.Marcu 11:24)

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (ep. Evrei 11:6)

Apoi, ne rugăm din toată inima şi neîncetat:

Şi de acum încolo, vei căuta pe Domnul, Dumnezeul Tău, îl vei găsi, dacă-l vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.” ( Deuteronom 4:29)

Rugaţi-vă neîncetat.”(ep.1 Tesaloniceni 5:17)

Prin credinţă şi fapte bune, rugăciune şi post, unii semeni de ai noştri au parte de multe întâmplări miraculoase în viaţa lor; pentru că s-au înscris în standardul lui Dumnezeu de credinţă şi vieţuire.

Ei primesc de la El tot ceea ce au nevoie, în folosul lor şi al altora. Ei sunt binecuvântaţi de Dumnezeu datorită credinţei şi smereniei inimii lor.

Acolo unde este necredinţă sau puţină credinţă, miracolul nu poate fi înfăptuit.

Iisus însuşi, în oraşul Nazaret, unde n-a găsit credinţă, nu a putut să îi vindece pe oameni, pentru că nu credeau în El:

N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi, şi i-a vindecat. Şi se mira de necredinţa lor.” (ev. Marcu 6: 5-6)

În concluzie, El nu a putut să facă minunile pe care le-ar fi vrut, din cauza necredinţei lor.

Tot aşa se întâmplă şi cu noi în zilele noastre. Nu toţi cei care se roagă primesc răspunsuri la rugăciunile lor. Şi asta datorită slabei credinţe.

Îmi place foarte mult să ascult mărturii venite din partea prietenilor sau a cunoştinţelor, care au primit răspunsuri miraculoase la rugăciunile lor, tocmai pentru că, în felul acesta, îmi întăresc tot mai mult credinţa în Dumnezeu.

Ei mi-au relatat cum Divinitatea i-a ajutat şi în plan financiar, atunci când s-au aflat în lipsuri sau nevoi financiare.

Banii vin în funcţie de puritatea gândurilor lor şi datorită credinţei. Având, pur şi simplu, încredere că Dumnezeu lucrează, banii vin.

Oricum, este nevoie de foarte multă încredere, de încrederea totală că, atunci când se materializează o oportunitate, vin şi banii împreună cu ea.

De aceea, nu trebuie să existe nici o îndoială, nici cât un grăunte de muştar. Este fantastic să ai încredere şi să te detaşezi de problemele tale! Pur şi simplu, te rogi şi predai totul lui Dumnezeu!

Atunci când ne lamentăm, nu permitem abundenţei să vină către noi.

Credinţa nu este acordată doar unor privilegiaţi. Fiecare are posibilitatea de a crede. A-l crede pe Iisus în ceea ce spune, este de ajuns.

A crede înseamnă a înlătura ideile negative şi preconcepţiile noastre şi a asculta Cuvântul lui Dumnezeu.

CERE! AI ÎNCREDERE CĂ PRIMEŞTI!. PRIMEŞTI CEEA CE AI CERUT!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eu sunt divin-Gabriela Stochian