Ce inseamna sa fii cu adevarat spiritual

Ce inseamna sa fii cu adevarat spiritual

Nov 20
Apreciaza postarea si da mai departe...

În aceste vremuri tulburi avem nevoie mai mult ca oricând să înţelegem spiritualitatea şi să fim oameni spirituali autentici ( nu doar religioşi).

Spiritualitatea porneşte de la Spiritul care se află în interiorul tuturor fiinţelor. Prin Spirit avem conexiunea cu Dumnezeul Infinit.

Ea presupune mai puţine dogme, este mai complexă, naturală ( nu ţine de tradiţii)  şi reprezintă relaţia noastră cu Dumnezeu. Religia nu este identică cu spiritualitatea, ci mai degrabă o formă a spiritualităţii.

Spiritualitatea se dezvoltă odată cu creşterea nivelului nostru de conştientizare şi înţelegere a corpului nostru, a realităţilor fizice înconjurătoare, a sistemului de gândire, a experienţelor şi credinţelor noastre.

Se spune despre noi, românii, că suntem un popor spiritual cu o profundă credinţă în Dumnezeu.

Din acest popor s-au ridicat preoţi, călugări, creştini rugători, martiri şi oameni simpli curaţi la suflet, cu iubire de Dumnezeu, de neam şi ţară. Ei au suferit pentru credinţa adevărată, iar prin exemplul lor, românii nu şi-au pierdut adevăratele repere.

Credinţa şi rugăciunea lor puternică către Dumnezeu au făcut ca acest popor să reziste şi să nu piară.

Încă mai avem modele de urmat şi pe care le-a dat din plin biserica ortodoxă, în special.

Întotdeauna acest popor va fi atacat prin încercări şi ispite de către vrăjmaşul binelui şi al omului şi implicit al lui Dumnezeu.

Vom fi mereu prinşi în acest război nevăzut între Forţele Binelui şi Forţele Răului.

Lumea, în majoritatea ei, se află deja în stăpânirea Vrăjmaşului de suflete omeneşti. Depinde de noi cât de pregătiţi suntem, spiritual vorbind, ca să facem faţă acestui asalt masiv, pe toate căile, al celui rău.

El are experienţă de milioane de ani şi este un înşelător iscusit. Războiul acum se dă, în special, pe tărâmul minţii şi al patimilor omeneşti.

Am observat că în ultimii ani, tot mai mulţi români sunt interesaţi de evoluţie spirituală, de spiritualitate. Numai că, în acest domeniu, s-au strecurat şi multe învăţături păgâne, din afara ţării, în special din orient.

Există multă informaţie care sminteşte chiar suflete bine intenţionate în trezirea spirituală.

Apar tot felul de aşa zişi „maeştrii spirituali” care mai degrabă sunt „INTERESAŢI” în propăşirea lor financiară profitând de credulitatea şi naivitatea altora.

O calitate a unui duhovnic, părinte spiritual sau maestru este aceea că el este „DEZINTERESAT”; acesta nu se laudă cu capacităţile pe care le are sau cu învăţăturile pe care le deţine, este smerit şi nu are nevoie de recunoaşterea celorlalţi.

Pe de altă parte, cel „interesat” caută să se impună şi să îşi formeze proprii adepţi, pentru diferite interese.

Nimeni nu vine perfect pe Pământ. Ca să ajungă la desăvârşire ( precum Tatăl Ceresc este), el trebuie să se instruiască şi să facă o mare lucrare de purificare aşa cum şi Isus a făcut înainte de a împlini 30 de ani.

Ca să te purifici, trebuie să acţionezi asupra propriei materialităţi, asupra Sufletului şi Spiritului, care sunt de esenţă divină, dar care se manifestă prin corpul fizic.

Aici e marele mister al spiritualităţii: să poţi învinge materia, adică tot ceea ce ţine de corpul fizic ( patimi, cele 5 simţuri) şi lumea materială ( averi, bani mulţi, posesii, prestigiu şamd).

Acest lucru nu este uşor deloc. Şi atunci, nu toţi „maeştrii” au dreptul să ne înveţe.

Poţi să îţi dai seama de cât de spiritual este un om, dacă observi că prin comportamentul lui a reuşit să învingă în el pasiunile şi slăbiciunile umane şi dacă a dobândit acele virtuţi ( iubire, smerenie, răbdare, curaj, înţelepciune) pe care adevărata spiritualitate le presupune.

Adevărata spiritualitate nu înseamnă doar să mergi la biserică, să te confesezi preotului, să aprinzi câteva lumânări, să dai câte ceva de pomană cerşetorilor, fără să schimbi nimic la tine, în viaţa ta, sau în felul tău de gândire, comportament şi simţire.

Adevărata spiritualitate înseamnă să ai un fel de vieţuire mai înalt; o viaţă celestă, pură, armonioasă, fără nimic întunecat în ea.

Trebuie să lupţi cu patimile, cu fricile, cu emoţiile şi gândurile negative. Toate acestea provin de la cel rău. Ca să le putem anihila imediat cum apar, trebuie să avem dorinţa şi voinţa de a le  schimba exact cu opusul lor.

Referitor la emoţii şi gânduri negative, ar fi mai bine să nu le dăm importanţă atunci când se ivesc şi să nu ne „învoim” cu ele.

Am citit într-o carte a părintelui Proclu Nicău, ceva de genul: „avem nume de creştin dar o viaţă de păgân”.

Este foarte adevărat ce spune!

Chiar şi cei mai credincioşi, care merg la biserică şi sunt creştini practicanţi, după ce ies din sfânta biserică sau mânăstire, revin la obiceiurile, îndeletnicirile, comportamentul şi caracterul lor obişnuit; pentru că nu au înţeles că odată cu credinţa şi botezul în Christos, sunt o FĂPTURĂ NOUĂ şi nu mai sunt lumeşti ci duhovniceşti.

Cei mai mulţi nu s-au smerit şi nu au schimbat RADICAL felul lor de vieţuire: de la păcătos autentic la un creştin autentic. Şi atunci merg „mână în mână”atât cu binele cât şi cu răul; asta cred ei; însă Biblia spune altceva: în acest caz, ei se află într-o gravă rătăcire; şi deci, nu sunt ai lui Dumnezeu.

Şi cum noi, românii, suntem nişte „creştini cumsecade” şi uşor influenţabili, am adoptat şi alte „învăţături” străine, pentru că învăţăturile creştine din Biblie sunt greu de înţeles şi de aplicat.

Pentru aceasta, tindem să alegem ceva „mai soft”, nişte chestii New Age, dar care ne convin pentru că sunt nişte chestii care sună bine, sunt ambalate frumos şi nici nu ne responsabilizează prea mult.

Totul e NIRVANA!

Totul e doar o fericire, o bucurie! Iubeşte-te aşa cum eşti! Acceptă-te aşa cum eşti! Dumnezeu te iubeşte indiferent de ce vei face în viaţa aceasta!

Nu există IAD, există doar Rai! Paradisul începe de aici, de pe pământ! ( inclusiv cu tragediile care se întâmplă?) Îmbogăţeşte-te şi fă ce vrei!

Sunt multe lozinci NEW AGE , chestii soft, care plac auzului, te învăluiesc iar tu te laşi dus(ă) în visare pe un norişor pufos fără să ai nici o responsabilizare pentru că viaţa este perfectă aşa cum este.

Şi uite aşa, apar smintelile în rândul oamenilor „drept credincioşi”. Apar noi „învăţători spirituali” macho, fardaţi, rujaţi, cu jeanşi mulaţi, dar sunt învăţători spirituali!

Nu mai sunt la modă sfinţii părinţi, bătrâni, smeriţi, cu barba albă, cu vorbire molcomă şi cu blândeţe şi o dragoste de oameni nemărginită.

Se spune chiar în rugăciunea TATĂL NOSTRU: precum în cer aşa şi pe pământ.

Aşa cum pe pământ eşti pedepsit pentru faptele tale şi există justiţie, tot aşa şi în cer ai parte de JUSTIŢIA DIVINĂ! Pentru că ce ai semănat, aceea ai cules!

De asemenea, pe lângă Rai, există şi Iad! Vedem asta clar în versetele din ev.Luca 16:(19-31) din Biblie, că bogatul nemilostiv care a trăit bine pe pământ, uitând de Dumnezeu, satisfăcându-şi toate poftele şi trăind în huzur, şi-a primit pedeapsa veşnică pentru felul lui de vieţuire, având parte de opusul traiului său obişnuit, în Iad; în schimb, săracul Lazăr, care se găsea la poarta bogatului când era pe pământ, râvnind la o bucată de pâine de la acesta, şi-a primit mântuirea şi a fost dus de îngeri în Rai.

Cu toţii suntem datori cu o moarte fizică, ca urmare a păcatului originar. Dar, Biblia spune, că va veni şi vremea hotărâtă de Tatăl Ceresc pentru judecata finală a tuturor sufletelor; nu se ştie când va fi aceasta, doar că, sunt semne după care oamenii se pot ghida. Poate va fi, când rătăcirea va fi atât de mare, încât oamenii plăcuţi lui Dumnezeu vor fi extrem de puţini raportat la populaţia globului.

De aceea, este necesar ca fiecare să vegheze şi să aibă discernământ ca să nu fie smintit cu învăţături înşelătoare care nu îi fac nici un bine.

Mulţi cred în reîncarnare ca o formă de scăpare, şi anume: dacă au lăsat cumva aici treburi neterminate în viaţa aceasta, le vor „rezolva” în viaţa viitoare. Şi tot aşa, mai departe!

Chiar dacă există reîncarnare, nu mă interesează acest lucru! Pe mine personal, mă interesează să evoluez spiritual cât mai mult ÎN VIAŢA ACEASTA şi să nu las viaţa să treacă fără sens, mai ales că nu ştiu cât timp am la dispoziţie pentru reabilitare spirituală. Şi încerc să cred că tot mai mulţi sunt în asentimentul meu.

Luaţi seama ca în viaţa dvs. să nu fie doar materie, comedie, maimuţăreală, ci şi ceva spiritual în ea. Spiritul aduce o viaţă nouă, curăţă, purifică, luminează în interior şi exterior, aduce iubire, căldură, bunătate.

Important este doar ce este în vederea veşniciei şi nu ceea ce ne asigură o fericire temporară!

G.S.

www.eusuntdivin.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *