Cum sa te rogi ca sa ai parte de ascultarea Tatalui Ceresc

Cum sa te rogi ca sa ai parte de ascultarea Tatalui Ceresc

Apr 27
Apreciaza postarea si da mai departe...

Trăim timpuri dificile şi vedem cum viaţa multora se înăspreşte din ce în ce mai mult.

Parcă niciodată n-a fost atât de mare povara, haosul şi regresul în plan economic, financiar, social, relaţional aşa cum a fost în ultimii 7-8 ani.

Noi, ca popor, am avut încercări în fiecare epocă premergătoare epocii în care trăim acum, însă am avut întotdeauna curajul să zâmbim şi să facem haz de necaz.

Înainte existau acele bancuri haioase din popor care ne făcea să mai uităm puţin de durere şi suferinţă. Dar acum, parcă oamenii nici nu mai sunt dispuşi să zâmbească, cu atât mai puţin să facă haz de necaz.

Ei sunt atât de prinşi în angrenajul societăţii materialiste şi atât de preocupaţi de supravietuire, încât am putea crede că, în aceşti 25 de ani câţi au trecut de la revoluţia din 1989, sau de la aşa zisa “societate liberă şi prosperă” noi nu am evoluat deloc ca naţiune, ba mai mult, am regresat şi ne-am pierdut optimismul şi libertatea.

Am devenit un popor pesimist, letargic, dezgustat şi nostalgic după vremurile de mult apuse. Nu mai vedem nici o portiţă deschisă, nici lumina “de la capătul tunelului”şi, în concluzie, nici o soluţie de scăpare.

Dacă pe vremuri dreptul la muncă era garantat, iar salariul primit era pe măsura pregătirii, acum s-a ajuns în stadiul în care, a avea o slujbă plătită cu salariul minim pe economie indiferent de pregătire, cu tot cu ore suplimentare, este un caz “fericit”.

De asemenea, a prinde  un job afară, ca imigrant, a ajuns să constituie o variantă mai bună decât în propria ţară, unde o mână de anarhişti au distrus economia, majoritatea întreprinderilor de stat fiind dezafectate, iar în aceste condiţii, poporul nemaiavând unde să muncească.

Din acest fapt, rezultă că principala noastră problemă , a tuturor,  este una de ordin material şi financiar. Celelalte probleme, de sănătate, cele sociale, culturale, relaţionale, derivă din această problemă de bază.

Ignoranţa spirituală, în vremuri de restrişte, ia amploare, sau se diminuează. Depinde foarte mult de gradul de trezire spirituală a acestui popor afectat şi excesiv de tolerant. În altă ordine de idei, gradul său de acceptare a acestor stări de lucruri întrece orice limită.

Mai mult ca oricând avem nevoie de CREDINŢĂ ÎN DUMNEZEU.

Dacă am observat că noi nu putem îndrepta lucrurile cu propriile puteri, prin ego sau prin controlul propriu, este timpul să capitulăm, să ne recunoştem neputincioşi şi să Îl rugăm pe El să îndrepte lucrurile în vieţile noastre. 

Lupta noastră poate fi o luptă cu morile de vânt. Schimbarea noastră trebuie să fie una interioară şi necesară în fiecare din noi.

Atâta timp cât nu ne întoarcem faţa către Dumnezeu, vom avea parte mereu de aceleaşi suferinţe, de aceleaşi rezultate şi de aceleaşi oprelişti.

Dacă ne lăsăm în voia Lui, El ştie întotdeauna ce este mai bine pentru noi.

Faptul că ne-a creat şi ne ştie “toţi perii din cap”, El ştie dinainte ce are să se întâmple cu noi dacă nu Îi lăsăm rolul primordial în vieţile noastre.

Avem Liberul Arbitru şi, tocmai de aceea, Dumnezeu nu intervine decât dacă Il rugăm într-o formă plăcută Lui.

Nu orice rugăciune este acceptată de Tatăl Ceresc;  este acceptată numai rugăciunea spusă din inimă, în smerenie şi uneori cu lacrimi amare.

Aceasta pentru că, în acele momente, spunem ADEVĂRUL, iar sinceritatea noastră este maximă. În faţa sfinţeniei Tatălui Ceresc nu ne putem înfăţişa oricum.

Te poţi ruga cu mintea, dar nu şi cu inima. Poţi să ” bolboroseşti cuvinte” dar , să nu fii sincer!

Faptul acesta îţi demască făţărnicia.

Ca rugăciunea ta să fie ascultată, depinde când şi cum te rogi.

Iisus Hristos ne-a lăsat ca model rugăciunea Tatăl Nostru pe care majoritatea o ştim. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne rugăm cu aceleaşi cuvinte.

Domnul Iisus Hristos ne-a dat modelul acesta de rugăciune ca să păstrăm o anumită structură, dacă dorim ca rugăciunile noastre să fie ascultate şi acceptate.

Rugăciunea este principala formă de comunicare cu Dumnezeu Tatăl. Poţi să i te adresezi atât verbal cât şi în scris.

El este mereu lângă tine, chiar dacă tu nu Îl vezi. Te aude şi, de multe ori experimentezi miracole, pentru că ÎNCREDEREA TA ÎN EL A FOST DEPLINĂ.

Când te rogi Tatălui, este bine să fii liniştit, încrezător şi preferabil “singur în cămăruţa ta“, într-o perfectă intimitate cu Dumnezeu.

Este bine să te rogi neîncetat şi să fii atent la semnele pe care le primeşti de la El prin alţi oameni, animale, printr-o carte, prin cuvintele unei melodii, o scenă dintr-un film, într-un seminar, sau din alte mijloace pe care le înţelegi numai tu. Numai pentru tine au un înţeles aparte.

Numai tu şi Tatăl ştiţi despre ce este vorba. Numai tu ştii despre ce L-ai rugat.

E bine să nu decepţionezi dacă nu ţi se răspunde foarte repede. Nerăbdarea ta, de multe ori, strică planurile şi conexiunile Universului, din cauza lipsei tale de credinţă. Îţi trebuie doar răbdare, perseverenţă, atenţie.

Este bine să te rogi aşa cum simţi, folosind cuvinte simple şi nu din alte rugăciuni standard care nu au un impact emoţional asupra ta.

” Când vă rugaţi , să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; caci Tatăl vostru ştie de ce aveţi voi trebuinţă, mai înainte ca să -I cereţi voi.” ( ev.Matei 6:7-8)

Orice rugăciune trebuie să cuprindă o structură, aşa cum este prezentată în rugăciunea Tatăl Nostru ( ev.Matei 6: 9-13):

Poziţia  Sa : Tatăl nostru care eşti în ceruri, Sfânt este Numele Tău;

Planul Său: Vie Împărăţia Ta; Facă-se Voia Ta;

De abia pe  nivelul trei rostim nevoile, doleanţele noastre, iertarea greşelilor noastre şi depăşirea ispitei:

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ( e o condiţie) şi nu ne lasă pe noi în ispită.

Proclamarea Sa: Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci.Amin!

Drept răspuns la rugăciunile voastre sunt următoarele versete:

” Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că, dacă veţi avea CREDINŢĂ ŞI NU VĂ VEŢI ÎNDOI……TOT CE VEŢI CERE CU CREDINŢĂ, PRIN RUGĂCIUNE, VEŢI PRIMI.” ( ev.Matei 21:21-22)

” Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.”( ev.Ioan 15:7)

Aşadar, cu credinţă şi prin rugăciune, veţi primi tot ceea ce veţi dori, cu condiţia să Îl alegeţi pe Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor;  în acest fel, veţi avea asigurată existenţa materială iar, prin ascultare de El, veţi face lucruri măreţe şi veţi fi mijlocitori împreună cu alţi oameni pentru instituirea unei Lumi Noi în care să se proclame Ordinea Divină.

G.S.

www.eusuntdivin.ro

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *