Despre ganduri si cuvinte

Despre ganduri si cuvinte

mart. 10

Poate ştiaţi sau nu, toate necazurile ni se trag din felul defectuos de gândire şi vorbire. Pe tărâmul minţii se dau adevărate bătălii.

Mintea este o forţă, care deşi este invizibilă, ea ne poate făuri destinul în domeniul cel vizibil.

Nu degeaba Biblia ne atrage atenţia asupra duşmanului de temut al omului care este MINTEA, întrucât ea reprezintă cuibul de naştere al gândurilor rele, care odată materializate, îl poate transforma pe om din uman în inuman.

Tot ea destabilizează lumea ta interioară dacă nu ai grijă să o păzeşti de aceste gânduri negative, care în ortodoxie se spune că sunt provocate de duhuri rele.

Aceste duhuri ale deşertăciunii îşi pun pecetea asupra minţilor noastre şi cu greu apoi găsim capacitatea şi resursele interioare de a ne dezbăra de ele şi de a le face să plece.

Dacă pe duşmanii exteriori îi putem învinge şi elimina dintr-odată, pe cei interiori, însă, e greu de spus că îi putem elimina cu uşurinţă.

Chiar dacă am înregistrat o cât de mică victorie asupra acestora din urmă, ei tot au posibilitatea să revină, să ne ispitească şi să ne provoace mari necazuri.

Pentru că suntem fii şi fiice ale Dumnezeirii avem în noi moştenirea cea bună ( iubire, bunătate, compasiune, blândeţe, altruism etc), dar, odată cu căderea omului în păcat, am moştenit şi un duh potrivnic şi anume, duhul lumii, la a cărei poruncă, oamenii, uitând de Dumnezeu, aleargă neobosiţi după lucruri deşarte, scopurile lor fiind înşelătoare.

Cei dominaţi de duhul lumii se pot bucura un timp scurt, dar, pentru că este înşelător, satisfacţiile vremelnice pe care le oferă dispar cât ai clipi când nici nu se aşteaptă la o aşa întoarcere de situaţie.

Satisfacţiile despre care vorbim aici, sunt evident cele lumeşti, materiale.

Ce am observat, privind la cei înşelaţi de duhul lumii este că, indiferent de satisfacţiile sau succesele pe care aceştia le înregistrează, ei arareori sunt mulţumiţi cu adevărat, de fapt sunt mai tot timpul nemulţumiţi, pentru că rămân întotdeauna cu un gol interior, care nu poate fi umplut decât cu spiritualitate.

Dacă au spre exemplu, cinci maşini, mai vor încă cinci, dacă au 10 case mai vor încă 10, dacă au 20 de trofee mai vor încă 20, şamd.

Ei niciodată nu ajung la saturaţie până nu îşi modifică conştiinţa de sine.

Aceştia au o părere mai înaltă despre ei, îşi arogă cu obstinaţie mai multe drepturi faţă de semenii lor şi îşi iau de la sine putere anumite libertăţi fără nici un temei.

Aşadar, din punct de vedere al stăpânirii minţii lor, sunt două categorii de oameni: unii stăpâniţi de duhul lumii într-o proporţie foarte mare şi într-o proporţie mult mai mică sunt cei stăpâniţi de Duhul Sfânt.

Tocmai de aceea, în epistola către Romani cap.12:2 ni se spune:

” Transformaţi-vă prin înnoirea minţii voastre.”

De ce este necesar să ne transformăm?

1. Pentru că am fost profund influenţaţi de mediul în care trăim ca să facem alegeri care, de cele mai multe ori, nu sunt dictate de conştiinţă.

2. Pentru că nu acţionăm, în mediul sau în comunitatea noastră, în conformitate cu legile morale ale lui Dumnezeu.

Doar respectăm anumite tendinţe, norme ale acestei lumi, pentru a ne conforma societăţii în care trăim, când, de fapt, ar trebui să progresăm în plan spiritual.

În acest proces de transformare, un rol primordial îl are MINTEA, care se referă la capacitatea noastră de gândire; mai înseamnă să facem o selecţie în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea gândurilor noastre; gândurile se transformă în cuvinte şi dau atitudini.

Totul este să analizăm cu sinceritate persoana noastră lăuntrică în ceea ce priveşte atitudinea, sentimentele, obiectivele, valorile, principiile etc. Să facem schimbări în interior, adică în persoana noastră profundă.

Felul cum gândim, vorbim, acţionăm, reacţionăm, arată ce fel de persoane suntem în realitate; denotă ce schimbări ar trebui să facem în inima noastră pentru a acţiona în perfectă armonie cu Voinţa lui Dumnezeu.

Dacă ne vom putea transforma persoana lăuntrică vom putea lupta împotriva influenţelor nefaste ale lumii acesteia.

Pentru a face un vas de calitate, olarul foloseşte cel mai bun lut. Dar, înainte de a modela lutul, el are de făcut 2 lucruri: să cureţe lutul cu apă împotriva impurităţilor, apoi să îl amestece cu o anumită cantitate de apă ca să poată fi frământat şi modelat.

Tot aşa este necesar să ne curăţăm mintea de gânduri rele (duhuri) pentru a face loc făpturii noastre divine care suntem.

Cuvintele sunt vii şi lucrează precum o sabie cu două tăişuri. Prin cuvânt ne putem exprima gândurile, sentimentele; cuvântul  e creator în viaţa noastră.

El este manifestarea fiinţei noastre spirituale. Un cuvânt utilizat sau exprimat greşit, poate distruge armonia firească dintre oameni.

Este un dar puternic dar şi cel mai dur coşmar atunci când este folosit în sens nepotrivit.

Dacă înţelegem că avem puterea să ne schimbăm gândurile şi cuvintele, atunci înţelegem că avem puterea de a ne schimba viaţa şi realitatea în mod radical.

Cuvintele răutăcioase conţin energie negativă cu efecte devastatoare asupra celorlalţi, pe când cele pozitive înalţă şi vindecă.

Să dăm importanţa cuvenită gândurilor şi cuvintelor noastre în scopul de a ne schimba efectiv viaţa în bine.

G.S.

www.eusuntdivin.ro

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *