Iisus lumina invierii

Iisus lumina invierii

May 01
Apreciaza postarea si da mai departe...

Hristos a înviat! Ce uşurare şi ce eliberare că bătălia cu stăpânitorul lumii întunericului şi acoliţii săi a luat sfârşit; Domnul nostru Iisus Hristos a ieşit învingător, iar marea lucrare de răscumpărare a omenirii a fost înfăptuită ( “S-a isprăvit”; ev.Ioan 19:30)

A învins LUMINA în lupta cu întunericul! Iar Lumina noastră este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu şi om întrupat.

Nu poţi să nu fii mişcat în adâncul sufletului tău de suferinţa Domnului Iisus pe cruce; a ales calea crucificării şi purtarea păcatelor noastre ca să ne salveze de la moarte veşnică, să ne împace cu Dumnezeu Tatăl şi să ne aducă vestea învierii prin trecere de la un trup stricăcios la un trup de slavă.

El a făcut aceasta din iubire pentru noi, căci suntem creaţia mâinilor Lui. Ne iubeşte aşa de mult încât a dorit să se jertfească pe sine însuşi pentru păcatele omenirii. Acolo, pe crucea de la Golgota, păcatele noastre au fost pironite unul câte unul, iar Domnul Iisus a “dat socoteală” pentru ele în faţa Tatălui Ceresc, în locul nostru.

Căci în faţa Tatălui nu te poţi înfăţişa decât dacă eşti desăvârşit. Cum printre oameni nu s-a găsit nici unul, chiar nici unul pe faţa pământului, Fiul Său a luat această sarcină de purtare a păcatelor noastre, plătind pentru ele.

Odată cu biruinţa Domnului Iisus Hristos, Satan- cel care i-a ispit şi înşelat pe oameni să cadă în păcat şi să piardă părtăşia cu Tatăl şi Raiul Ceresc, a fost învins; prin această biruinţă avem din nou dreptul să ne numim Fiii lui Dumnezeu şi să ne bucurăm de Împărăţia Sa, însă cu condiţia de a crede în Fiul Său- care este singurul mijlocitor pentru noi; o altă condiţie este întoarcerea de la păcat şi o viaţă trăită pe principiile lui Dumnezeu.

La prima vedere este greu să te abţii să nu faci păcate sau să nu greşeşti, însă, dacă ţinem aproape de Dumnezeu şi de Cuvântul Său şi avem voinţa de a nu răspunde tuturor chemărilor şi provocărilor celui rău, vom reuşi.

Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeire, are rolul de a ne ajuta să rezistăm tuturor ispitelor lumeşti şi să învingem toate slăbiciunile noastre.

Căci războiul nostru nu este cu oamenii, ci cu duhurile rele care îi stăpânesc pe ei. Atunci când ne e frică, suntem agresivi, devenim idolatri, mincinoşi, pizmuim, ne desfrânăm, cădem în patima beţiei, a jocurilor de noroc sau în alte dependenţe şamd, suntem sub robia duhurilor rele, care ne domină şi fac ce vor din noi, dacă le permitem aceasta şi dacă suntem slabi.

Dacă suntem puternici, avem credinţă, ne rugăm lui Dumnezeu pentru ajutor, putem învinge aceste forţe ale răului care, în lumea noastră, sunt peste tot.

Satan, fost înger de lumină care a stat în lumina prezenţei lui Dumnezeu, fiind la început heruvim ocrotitor, dintre toate fiinţele create s-a răzvrătit şi este împotriva lui Dumnezeu. El are ceata lui de îngeri decăzuţi cu care lucrează pentru destabilizarea omului( care este atât de iubit de Dumnezeu) şi să-l întoarcă pe acesta împotriva Creatorului Său.

Am putea spune că într-un fel a reuşit, dar, Biblia ne spune, că într-un final, numai de Tatăl ştiut, Satan va fi nimicit împreună cu cei ce l-au urmat pe el.

Dumnezeu nu nimiceşte prin forţă. El doreşte ca oamenii să vină de bună voie către EL. Autoritatea Sa se bazează numai pe bunătate, compasiune şi iubire; acestea sunt principiile folosite de El.

Adevărul şi iubirea sunt puteri predominante. De aceea, Iisus a venit ca să îl ridice pe om din starea de păcat în care se afla, a venit să îl mântuiască şi să îi redeschidă inima în faţa adevărului suprem şi al iubirii.

Toate uzurpările puse la cale de Diavol în timpul vieţii lui Isus pe pământ nu au avut rezultatul scontat, pentru că Domnul Iisus nu a căzut în capcana ispitelor şi răutăţilor sale. A fost fără cusur. Şi nu l-au putut împiedica de la a propovădui evanghelia Sa, care astăzi este cunoscută de toate popoarele.

Domnul Iisus se ruga când simţea că ajunge la capătul puterilor şi era mereu în strânsă legătură cu Tatăl.

“Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta” ( ev.Matei :26:39)

Asta ne ajută şi pe noi când trecem prin ispite şi încercări.

Practic, cunoaşterea evangheliei a fost de neoprit. Doar cine nu vrea şi nu e interesat de mântuire, nu deschide cartea sfântă Biblia, care este insuflată de Duhul lui Dumnezeu.

Prin jertfa Lui şi prin credinţa în El, doreşte să ne căpătăm locul în Casa Tatălui Ceresc având viaţă veşnică.(“în  Casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Mă duc să vă pregătesc un loc”. ev.Ioan 14:1-2)

Evident, un loc pentru creştinii care se întorc la Dumnezeu, plin de iubire faţă de El şi de lucrurile sfinte. Omul trebuie să îşi refacă caracterul său după chipul adevărului divin. Legea lui Dumnezeu presupune desăvârşire, pe care o dobândeşti doar prin Iisus Hristos şi credinţa în jertfa Sa.

Lupta împotriva Legii lui Dumnezeu va fi continuată de cel rău până la sfârşitul timpurilor. Fiecare om este încercat. Însă, omul hotărăşte în inima sa de cine să asculte.

Pentru cei care îl aleg pe Dumnezeu, avem promisiunea că va fi cu noi tot timpul în grele încercări. Cei credincioşi, în vremurile de pe urmă, când vor fi necazuri de nesuportat (7 ani), Iisus îşi va răpi “mireasa” (biserica-creştinii credincioşi) în văzduh, iar după aceşti 7 ani revine pe pământ (“Mă voi întoarce” ev.Ioan: 14:3) să pună capăt stăpânitorilor lumii acesteia.

În tot acest timp, vor veni profeţi mincinoşi care ne vor înşela cu false învăţături şi se vor da drept Iisus; până într-acolo vor merge cu înşelătoria.

De aceea, este bine să veghem, să cunoştem Cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu fim înşelaţi şi să putem discerne duhurile bune de cele rele, să deosebim forţele întunericului de cele ale luminii.

G.S.

www.eusuntdivin.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *